به گزارش اگری پرس، علی بختیاری درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت درباره توسعه کشت کلزا که در دستورکار وزارت کشاورزی قرارگرفته است،گفت:خوشبختانه وزارت کشاورزی براساس کشت های جایگزین افزایش کشت کلزا را در دستورکار قرار داد و تدوام این سیاست ما را در آینده از واردات روغن بی نیاز می کند.

نماینده مردم بافت،رابر و ارزوئیه درمجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:کلزا در استان های مختلف کشور به زیرکشت رفته است؛زیرا کلزا با حجم منابع آبی پایین بهره وری مناسبی دارد.

وی ادامه داد:با توسعه کشت کلزا می توان از منابع آبی در عرصه تولید به نحو کارشناسی استفاده کرد و خوشبختانه در راستای افزایش تولید کلزا تمهیدات مناسبی در وزارت کشاورزی اندیشیده شده است.

بختیاری افزود:برای افزایش بهره وری تولید کلزا نیازمند تسطیح اراضی هستیم؛البته ما دراین راستا نیازمند فرهنگ سازی نیز هستیم.

وی  ادامه داد:تسطیح اراضی کلید توسعه آبیاری نوین است؛زیرا یکپارچه سازی اراضی کشاوزی می تواند آبیاری نوین را در اراضی کشاورزی به نحو شایانی ارتقا دهد.

عضوهیئت رییسه کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه توسعه کشت کلزا خبر خوبی برای بی نیازی از واردات روغن است،تصریح کرد:افزایش کشت کلزا عاملی برای افزایش روغن خوراکی در کشور به شمار می آید.