به گزارش اگری پرس به نقل از خبرگزاری تسنیم، تردید درمورد سلامت محصولات دستورزی شده ژنتیکی (تراریخت) موجب شده بسیاری از کشورها ممنوعیتهای قابل توجهی را در این زمینه اعمال کنند. «رژیم اشغالگر قدس» نیز علاوه بر کنترل اقلام وارداتی، کشت این محصولات را در خاک فلسطین اشغالی ممنوع کرده است. مارس ۲۰۱۴ میلادی بخش حقوقی کتابخانه کنگره امریکا، گزارش ممنوعیت تراریخت در سرزمینهای اشغالی را منتشر کرد.

برطبق این گزارش، در سرزمینهای اشغالی کاشت محصولات تراریخت برای «اهداف تحقیقاتی مجاز» و برای «مقاصد تجاری کاملاً ممنوع» است.۱

این گزارش ادامه می‌دهد: قانون رژیم صهیونیستی، تراریخت را اینگونه تعریف کرده است: «یک ارگانیسم است که میکروارگانیسم، ویروس، ویروئید، و هر نهاد تک‌سلولی یا چندسلولی، در آن وجود داشته باشد که توسط مهندسی ژنتیک تغییر یافته باشد و به هر طریقی با گیاه در طول چرخه عمرش درگیر باشد.»۲

ممنوعیت کاشت تجاری و مجاز بودن تحقیقات در سرزمینهای اشغالی

گستردگی پژوهشها درباره محصولات تراریخت در سرزمینهای اشغالی قابل توجه است. گزارشگر کتابخانه کنگره امریکا می‌نویسد: پژوهش بر ارگانیسمهای تغییر یافته ژنتیکی در این سرزمین، بر «بذر» متمرکز است. این تحقیقات در دانشگاهها، پژوهشگاهها و بخش خصوصی انجام می‌شود.۳ حتی رژیم اشغالگر قدس برای این منظور یک «مرکز بین‌المللی مطالعه تراریخت» درنظر گرفته است.۴ بودجه پژوهشی این طرحها و آزمایشها از منابع اسرائیلی و بین‌المللی، از جمله ایالات متحده تأمین می‌شود.۵

بر اساس این گزارش هرچند کاشت تراریخت در سرزمینهای اشغالی برای مقاصد تجاری مجاز نیست، اما واردات، فروش و استفاده از مواد اولیه تراریخت برای استفاده در تولید موادغذایی و دارویی ممنوع نیست.۶ به این ترتیب مواد اولیه‌ای که منشأ تراریخت دارند ممکن است به این سرزمینها وارد شده و در موادغذایی مورد استفاده قرار گیرند.۷

انتهای پیام/*
__________________________

پی نوشت

۱٫ Accordingly, although the growth of GMOs is generally permitted  in Israel for research purposes, subject to conditions enumerated by law, it is not  authorized for commercial purposes.

۲٫ Israeli subsidiary legislation defines a GMO as “[a]n organism, including a  microorganism, virus, viroid, and any single-celled or multi-celled entity, that has undergone a modification by genetic engineering and is involved with plants in any way during its life cycle.”

۳٫ Research involving genetically modified organisms (GMOs) concentrates on the development of seeds and is conducted in Israeli universities, in government research institutions, and by the private sector.

۴٫ Israel is considered “an international center for studying genetically modified organisms.

۵٫ Funding for GMO research and testing in Israel derives from Israeli and foreign sources, including the United States.

۶٫ Although GMO growth is not permitted for commercial purposes, GMO products may be imported, sold, and used in the production of food and pharmaceuticals in Israel.

۷٫ Ingredients derived from GMOs may, however, be imported, sold, and used in the production of food in Israel.