قائم‌مقام معاونت زراعت و مجری طرح الگوی کشت وزارت جهاد کشاورزی گفت: طرح الگوی کشت برای نقاط مختلف کشور تهیه و تدوین‌شده است.

به گزارش ایسنا منطقه قزوین، وفابخش در جلسه طرح الگوی کشت که با حضور نیاز علی ابراهیمی پاک رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین و معاونان و مدیران این سازمان برگزار شد، اظهار کرد: الگوی کشت بر اساس ویژگی‌های آب و هوایی و خاک‌شناسی محصول در همان منطقه اجرا خواهد شد.

وی در ادامه به سیاست‌ها و اقدامات الگوی کشت اشاره کرد و افزود: سیاست‌های الگوی کشت در حوزه آب‌وخاک، مدیریت مزرعه و عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی اجرا می‌شود.

مجری طرح الگوی کشت وزارت جهاد کشاورزی، آسیب‌های توسعه طرح‌های الگوی کشت را، کم نکردن مصارف در قبال عایدی در طرح‌های افزایش تولید، شفاف نبودن استراتژی‌های تولید در ارتباط با مصرف داخلی و صادرات محصولات کشاورزی و نسخه افزایش عملکرد در واحد سطح برای همه را از مشکلات بخش کشاورزی برشمرد.

به گفته‌ی وفابخش؛ الگوی کشت تعیین هدفمند نوع محصول، مکان تولید و مقدار آن در بازده زمانی مشخص است.

قائم‌مقام معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: اجرای طرح الگوی کشت با دستورالعمل و الزامات به کشاورزان و بهره‌برداران امکان‌پذیر نیست.

به گفته‌ی وفابخش، با روش‌های هدایتی، ترویجی و همچنین اثرگذاری مستقیم بر قیمت تمام‌شده محصول، سود تولید، پرداخت سود نکاشت، توسعه آیش‌ها، کشت با خرید منابع آب و تخصیص مجدد بر اساس شاخص‌های بهره‌وری امکان‌پذیر است.

وی در ادامه به نقش تشکل‌های بخش کشاورزی در اجرای سیاست‌های جهاد کشاورزی اشاره و خاطرنشان کرد: تشکل‌های صنفی برای اجرای الگوی کشت باید فعال شود.

مجری طرح الگوی کشت وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: یکی از ضعف‌های ما این است که تشکل‌های قوی برای اجرای الگوی کشت در کشور وجود ندارد که با فعال کردن این تشکل‌ها می‌توان طرح الگوی کشت را اجرا کرد.

نیازعلی ابراهیمی پاک رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز با اشاره به اینکه الگوی کشت محصولات کشاورزی راهکار توسعه بخش کشاورزی است، گفت: طرح الگوی کشت محصولات کشاورزی بر اساس تناسب اراضی و آب شبکه تهیه‌شده است.

وی اضافه کرد: این طرح هم‌اکنون در استان قزوین در سطح ۳۵ هزار هکتار تهیه‌شده است.

مهرزاد مستشاری رئیس مرکز تحقیقات، آموزش و منابع طبیعی استان قزوین هم اعلام کرد: طرح تحقیقات الگوی کشت برای اراضی کشاورزی استان قزوین به تفکیک شهرستان تهیه‌شده است.

وی با اشاره به اینکه در این طرح وضعیت خاک و نقشه پراکنش و با هنجارهای هر منطقه به تفکیک وجود دارد، خاطرنشان کرد: این طرح مطالعاتی از سال ۱۳۸۴ آغاز و تا سال ۱۳۹۳ به پایان رسیده است.