به گزارش اگری پرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی آب با اشاره به گزارش ارائه شده از مطالعات صورت گرفته در خصوص منابع آب کارستی کشور، از وزارت نیرو و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی به خاطر این مطالعات قدردانی و بر لزوم تکمیل آن تاکید کرد.

معاون اول رییس جمهوری اظهار داشت: باید مطالعات و بررسی ها به صورت دقیق و همه جانبه انجام شود و ابعاد و جوانب مختلف درباره امکان برداشت از منابع آب کارستی کشور مدنظر قرار گیرد.
وی خواستار تشکیل کارگروهی با عضویت وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه های ذی ربط شد تا ابعاد و زوایای مختلف در خصوص امکان برداشت از این منابع را مورد بررسی قرار دهند.
در این جلسه که وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و رییس سازمان هواشناسی کشور نیز حضور داشتند، گزارشی از مطالعات صورت گرفته درخصوص منابع آب کارستی کشور از سوی رییس سازمان زمین شناسی ارائه شد و اقدامات انجام شده و برنامه های آتی این سازمان درخصوص منابع آب کارستی تشریح شد.
در این جلسه رییس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو نیز گزارشی از پژوهش ها و مطالعات این وزارتخانه درباره منابع آب کارستی در سطح کشور ارائه کرد و گفت: مرکز ملی مطالعات و تحقیقات کارست کشور از مراکز زیر مجموعه وزارت نیرو است که تاکنون مطالعات و اقدامات گسترده ای در حوزه منابع آب کارستی کشور انجام داده است.
گفتنی است منابع آب کارستی بخشی از آب باران است که از طریق نفوذ ثقلی آب به داخل سنگ های عمدتاً آهکی و دارای درز و شکاف وارد شده و جریان می یابد، گفته می شود.
در ابتدای این نشست نیز رییس سازمان هواشناسی کشور به تحلیل بارش و دمای هوای کشور در سال زراعی ۹۴ -۹۵ پرداخت و گزارشی از پیش بینی بارش و دما برای سه ماهه آینده کشور ارائه کرد.