به گزارش اگری پرس ، علی محمد شاعری درباره میزان خودکفایی در زمینه کشاورزی گفت:ضریب خودکفایی در بخش کشاورزی بیش از ۹۰ درصد  است که نشان دهنده مثبت بودن تراز تجاری در بخش کشاورزی است.

وی با بیان اینکه در تولید در مزرعه مشکل نداریم  افزود: در بازار و قیمت مشکل داریم که باید کیفیت محصولات را افزایش و قیمت تمام شده را کاهش داده و  باصادر کردن محور تولیدات بتوانیم با محصولات خارجی رقابت کنیم.

وی با بیان اینکه در سال جاری نیازی به واردات گندم نداریم گفت: پیش بینی برای سال جاری و سال بعد این است که با روند فعلی در تولید گندم در آینده ای نزدیک افزایش تولید خواهیم داشت. در حال حاضر  میزان تولید داخل حدود ۱۴ میلیون تن برآورد می شود. این میزان تمام نیازسال و نیاز صنعتی کشور را تأمین می کند و نیازی به واردات نداریم و وزارت جهاد هم سیاست واردات گندم ندارد.

شاعری با بیان اینکه از شورای اقتصاد میخواهیم هر چه سریع تر میزان قیمت خرید تضمینی گندم را اعلام کند گفت: امیداواریم حداقل قیمتی که برای خرید گندم تعیین می شود نسبت به سال گذشته به میزان نرخ تورم رشد داشته باشد.

وی با بیان اینکه دولت در اعلام نرخ تضمینی تأخیر ایجاد می کند و این تأخیر هم قابل توجیه نیست  گفت: تأخیر در اعلام قیمت ها می تواند به تولید داخل لطمه وارد کند. امیدواریم تأخیر در قمیت خرید تضمینی به معنی این نباشد که دولت بخواهد گندم را نسبت به سال گذشته با میزان رشدکمتری خریداری کند.

شاعری درباره اهمیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: اگر دولت در بخش کشاورزی سرمایه گذاری  کافی کند، این بخش به تنهایی می تواند رشد ۸درصدی را که پیش بینی برنامه ششم توسعه است ؛محقق کند.

وی با بیان اینکه همواره بخش کشاورزی بیشترین رشد را نسبت به بخش خدمات و صنعت داشته است گفت:برآورد این است که امسال رشد ۶درصدی در بخش کشاورزی را شاهدخواهیم بود.  ۱۶۴ میلیون هکتار عرصه در کشور است که ۹۰ درصدآن مربوط به بخش کشاورزی و منابع طبیعی است و  ۲۰ درصد اشتغال کشور، ۳۲ درصد کسب و کار، ۱۲ درصدتولید ناخالص ملی مربوط به بخش کشاورزی است اما با تمام این اوصاف سهم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تنها ۵درصد است که این میزان متناسب با ظرفیت بخش کشاورزی نیست. باید نقش کشاورزی در توسعه جدی گرفته شود و به همین میزان سرمایه گذاری صورت گیرد.

انتهای پیام/