به گزارش اگری پرسکاوه خاکسار مدیر کل دفتر غلات وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تاثیرات توسعه کشت چغندر پاییزه بر میزان واردات این محصول اظهار داشت: تغییر زمان کشت چغندر از بهار به پاییز ضمن صرفه جویی در مصرف قابل توجه آب، بر افزایش ضریب خوداتکایی و تامین نیاز کشور از تولید داخل نیز  تاثیر گذار است.

وی افزود: کشت  چغندر قند نیاز به آب فراوان دارد، از این رو با توسعه کشت پاییزه می توان طی سه سال آینده از واردات بی نیاز شد.
خاکسار تصریح کرد: در شرایط فعلی بخشی از نیاز کشور از طریق واردات تامین می شود، اما وزارتخانه برای کاهش  و بی نیازی از واردات برنامه توسعه کشت چغندر پاییزه را در دستور کار خود قرار داده است.
توسعه کشت چغندر پاییزه در راستای افزایش ضریب خوداتکایی
همچنین علی خان محمدی مدیر عامل مجمع نخبگان کشاورزی گفت: کشت چغندر قند همانند گندم در اکثر نقاط کشور امکان پذیر است از این رو دولت تلاش می کند با حمایت همه جانبه از کشاورزان ضریب خوداتکایی شکر را افزایش دهد.
وی  با اشاره به اینکه طرح خوداتکایی شکر نیاز به منابع مالی دارد، افزود: با توجه به آنکه کارخانه ها به تعهدات خود مبنی بر پرداخت پول چغندرکاران پایبند نیستند به همین دلیل نمی توان حرفی از خوداتکایی به میان آورد چرا که توسعه کشت چغندر پاییزه در راستای افزایش تولید و بی نیازی از واردات تنها نیازمند تامین منابع مالی است.
خان محمدی ادامه داد: با توجه به توسعه کشت نشا چغندر قند در مناطق مختلف تنها لازم است که دولت برای ایجاد انگیزه کشاورزان و خودکفایی این محصول استراتژیک یک دهم مبلغ واردات شکر را به تامین نهاده ها و دستگاه های نشا کار اختصاص دهد.
مدیر عامل مجمع نخبگان کشاورزی تصریح کرد: توسعه کشت چغندر پاییزه در راستای افزایش راندمان تولید از سال ۹۳ در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته که براین اساس تولید از ۶۶ تن به ۱۲۶ تن در هکتار رسیده است.