به گزارش اگری پرس از وب‌سایت Website of the Hungarian Goverment، رئیس دفتر نخست وزیر مجارستان در انجمن کشاورزان در “هودمزوواسارهیلی” گفت: “اتحادیه اروپا بودجه‌ای به ارزش سه‌هزار و ۸۰۰ میلیارد فورینت مجارستان HUF (واحد پول مجارستان)، بین سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۳ به کشاورزی مجارستان اعطا کرد، با این حال، بهره‌وری این بخش قابل ملاحظه نبوده است.”

این در حالی است که برای جبران زیان درآمدی، کمک‌های مالی اتحادیه اروپا برای توسعه‌های تکنولوژیکی مورد استفاده قرار نگرفته است. لازار به این نکته اشاره کرد که اگر توسعه صورت نگیرد، کشاورزی رقابتی وجود نخواهد داشت و بنابراین باید بودجه موجود در درجه نخست برای به‌روزرسانی فناوری و نوسازی استفاده شود.

به گفته لازار، این بخش باید به‌منظور ایجاد فرصت‌های جدید دوباره به‌روز شود برای مثال، از طریق ابزار حمایتی برای مصرف‌کننده به‌منظور حمایت خرده‌فروشان مواد غذایی مجارستانی.

معاون وزیر توسعه کشاورزی و روستایی (State Secretary for agricultural and rural developmentMiklós Zsolt Kis، گفت: “بیش از ۹۰ درصد از بودجه توسعه کشاورزی و روستایی به ارزش یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد فورینت مجارستان، مربوط به بودجه اتحادیه اروپا در حال حاضر موجود است و تصمیم‌گیری‌ها در حال حاضر با توجه به ۴۵۰ میلیارد، به تصویب رسیده است.”

Miklós Zsolt Kis گفت: “پس از تأیید صلاحیت، ارزیابی صنایع غذایی، شهری و طرح‌های باغبانی و همچنین پیشنهادات نوسازی بخش پرورش حیوانات که تا بهار تکمیل می‌شود، کارها از تابستان آغاز خواهد شد.”

در میان طرح‌های پیشنهادی که هنوز قابل اجرا است، وی به کمک‌های مالی برای کاشت انگور اشاره کرد که انتظار می‌رود سالانه کاشت انگور تا ۶۵۰ هکتار در کشور بر اساس مقررات اتحادیه اروپا انجام شود.

این سیاستمدار تأکید کرد که بهبود امنیت و بهره‌وری تولید می تواند کلیدی برای مجارستان باشد که یکی از ابزارها برای رسیدن به توسعه آبیاری است.

وی یادآور شد: “۱۴ طرح پیشنهادی به ارزش بیش از ۸۴ میلیارد HUF در هفته‌های آینده منتشر می‌شود که ازجمله آنها می‌توان به ایجاد گروه‌های تولیدکننده، بهره‌برداری از سیستم‌های مشاوره، ارتقاء فعالیت‌های تحقیق و توسعه مناسب با نیازهای تولیدکننده و توسعه بازارهای محلی اشاره کرد.”