کارگاه آموزشی جمع آوری آب باران برای کشاورزی و فضای سبز شهری با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، رئیس و استادان بخش مهندسی آب و جمع زیادی از دانشجویان دانشگاه شیراز در دانشکده کشاورزی این شهر برگزار شد.

به گزارش اگری پرس به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، محمد مهدی قاسمی در کارگاه آموزشی جمع آوری آب باران برای کشاورزی و فضای سبز شهری که در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز برگزار شد، گفت: رویکرد سازمان جهاد کشاورزی از ابتدا بحث علمی کردن کشاورزی بوده و بخشی از این کار استفاده از ظرفیت بسیار بالا و خوب دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز و استادان گرانقدر این دانشکده بوده است.

وی افزود: دانشکده کشاورزی ظرفیت های بسیار بالایی دارد که می تواند به خوبی بخش اجرا را یاری کند؛ به ویژه اینکه هم کارشناسان و هم بهره برداران ما به دوره های بازآموزی نیازمندند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به موضوع همایش گفت: ما در کشاورزی ورودی‌ا‌ی به نام باران داریم که باید از ابتدا طبق آن برنامه ریزی می کردیم. ما امروزه از آب های زیر سطحی را که طی قرن ها جمع آوری شده بود، بی رویه مصرف کرده و شرایط خاصی را برای خود رقم زده ایم و حتی نمی توانیم کسری های بارندگی را هم با این چاه ها جبران کنیم.

وی در عین حال یادآور شد: امروز هنوز برای جبران سوء مدیریت های برداشت آب دیر نشده است و اگر بازنگری کنیم و مسیر رفته را اصلاح کنیم، هنوز فرصت باقی است. سیاست های جهاد کشاورزی بر اصلاح این مسیر است و ما در حال پیگیری آن هستیم. ایجاد باغ های مثمر دیم در مناطقی که امکان آن وجود دارد، یکی از راه های استفاده از آب باران در شرایط فعلی است و حق بهره برداری از عرصه هایی که چنین قابلیتی را دارند، به متقاضیان داده می شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: حتی در زراعت نیز ما به دنبال کشت دیم هستیم. به طور مثال: در حوزه آبخور سد درودزن همیشه آب مازادی وجود داشته است که علاوه بر کشت صیفی و برنج، دریاچه را نیز پر می کرده است؛ اما امروزه حتی برای کشت شلتوک نیز آب کافی در این منطقه وجود ندارد و در همین راستا سازمان جهاد کشاورزی فارس در این شرایط کشت دیم را با استفاده از بذور تولید شده مخصوص اراضی دیم توصیه و ترویج می کند.

قاسمی خاطرنشان ساخت: ما توانسته ایم در کشت گلرنگ توفیقات خوبی داشته باشیم و در حدود ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار گلرنگ دیم برداشت کنیم که کمک خوبی به امرار معاش کشاورزان است. کشت گیاهان دارویی در
عرصه های منابع طبیعی نیز یکی از راه های برون رفت از وضع موجود است که اداره منابع طبیعی نیز دید مثبتی به این راهکار دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی در پایان اذعان داشت: اگر با چالش خشکی رو به رو هستیم، راهکارهایی هم وجود دارد و می توان با استفاده از این راهکارهای علمی بر مشکلات پیش رو فائق آمد.