به گزارش اگری پرس به نقل از تسنیم«پویا» محمد حسینی عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در خصوص آخرین وضعیت کشت محصولات تراریخته گفت: دولت در لایحه ابتدایی برنامه ششم هیچ گونه حکمی در این خصوص ارائه نکرده است.

وی افزود، بر اساس نقطه نظراتی که همکاران در حوزه محیط زیست  و به نوعی در وزارت جهاد کشاورزی داشتند، یک متن مقدماتی آماده شد تا به صورت یک حکم در قانون برنامه ششم آورده شود.

حسینی ادامه داد، در سه کمیته در خصوص مجوز کشت این محصولات بحثهایی انجام شده است و باید گفت این موضوع به اندازه موافقان خود، مخالفانی  نیز دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: البته هنوز به سطحی از جمع بندیها که بتوان این نظرات را به صورت ماده قانونی در برنامه ششم  لحاظ کرد نرسیده ایم.

حسینی در پایان با اشاره به اینکه هنوز هیچ نتیجه گیری اولیه‌ای در خصوص محصولات تراریخته در برنامه ششم گرفته نشده گفت: در هفته های آتی که این موضوع به نتیجه قابل توجه تری برسد می‌توان در این خصوص اظهار نظر قطعی کرد.