به گزارش اگری پرس؛

علی وقف چی درگفت وگو باخبرنگارخبرگزاری خانه ملت درباره وضعیت خسارت وارده به زیتون کاران بر اثر سرمازدگی،گفت:برآورد  خسارت سالانه زیتون طارم در شرایطی که برخی از درختان تا چندسال هم نمی توانند محصولی  را روانه چرخه تولیدکنند منطقی نیست.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:اثرات سرمازدگی زیتون برای چندین سال کشاورز را با فشارهای اقتصادی  روبرو می کند و این درحالی است که برای بازگشت کشاورز به چرخه تولید باید خسارت های کشاورزی با برآوردهای کارشناسی شده تعیین شود.
وقف چی با بیان اینکه این حوزه انتخابیه حدود ۵۰ درصد زیتون کشور را تامین می کند،ادامه داد:افزایش تولید و کاهش هزینه های جاری تولید کلید حضور بهینه در بازار رقابتی جهانی زیتون است.
وی با بیان اینکه بروکراسی اداری مانعی برای استفاده از ظرفیت زیتون ایرانی جهت صادرات است،تصریح کرد:میزان تولید زیتون در کشور ما در مقایسه با دیگر کشورها رقمی نیست؛بنابراین لازمه صادرات زیتون ایرانی دربازارهای جهانی تداوم تولید است.
وقف چی با بیان اینکه ۱۶۰ میلیارد تومان برآورد خسارت یکساله سرمازدگی زیتون توسط کارشناسان وزارت کشاورزی است،گفت: تعیین خسارت یکساله برای سرمازدگی زیتون در شرایطی که برخی از درختان تا چندین سال نمی توانند باروری داشته باشند، منطقی نیست.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی،آب و منابع  طبیعی مجلس با بیان اینکه  سرانه مصرف زیتون نسبت سرانه مصرف جهانی بسیار پایین است،یادآورشد:برای افزایش سرانه مصرف زیتون علاوه بر فرهنگ سازی  باید هزینه  تولید محصول نیز برای تولیدکننده مقرون به صرفه باشد.