به گزارش اگری پرس؛

طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در ۱۰ ماه منتهی به دی ماه امسال بیش از ۴۳ تن خرچنگ  از کشور صادر شده است.
ارزش دلاری این میزان صادرات ۱۸۰۷۸۳ و ارزش ریالی آن  ۵۶۱۷۴۸۹۰۴۵  بوده است.

ماه کشورطرف معامله وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
۳ امارات متحده عربي ۱۲۵۸۰ ۱۵۳۴۰۵۵۵۲۰ ۵۰۳۲۰
۶ آلمان ۳۰۰ ۳۹۴۹۹۷۴۰ ۱۲۶۰
۶ امارات متحده عربي ۲۰۰۰ ۲۵۰۰۲۴۰۰۰ ۸۰۰۰
۶ تايلند ۱۳۷۳۸ ۱۸۳۹۲۳۷۸۵۵ ۵۹۰۷۳
۷ انگلستان ۵۰ ۶۶۰۶۸۱۰ ۲۱۰
۷ تايوان ۱۴۴۰۰ ۱۹۴۸۰۶۵۱۲۰ ۶۱۹۲۰