عدیل سروی در جلسه اهمیت بیمه محصولات کشاورزی استان افزود: اگر مطالبات بموقع پرداخت می شد امروز بیش از پیش شاهد توسعه فرهنگ بیمه محصولات کشاورزی در بین زارعان و باغداران بودیم.
او اظهار کرد: بیمه محصولات کشاورزی یکی از اساسی ترین نیازهای کشاورزان برای زراعت موفقیت آمیز و اقتصادی است.
وی افزود: عوامل بی شمار تاثیرگذاری مزارع و باغ های کشاورزان استان را تهدید می کند که ناشی از عوامل قهری بوده و در کنترل زارعان نیست ، از آفات و بیماری ها گرفته تا شرایط نامساعد جوی از جمله تگرگ ، سیل و صاعقه اقتصاد خانوارهای روستایی را تحت تاثیر خود قرار می دهد.
او گفت: بیمه محصولات زراعی و باغی امری ضروری و حیاتی بوده و نقش کلیدی در فعالیت های کشاورزی زارعان دارد.
او اضافه کرد: عوامل بیمه گذار محصولات زارعی و باغی باید راهکارهایی اتخاذ کنند که در صورت بروز خسارت به محصولات زراعی و باغی بیمه شده هزینه آن را در کمترین زمان ممکن به زارعان پرداخت کنند تا فرهنگ بیمه در بخش کشاورزی نیز بتواند جایگاه واقعی خود را بدست آورد.
سروی افزود: کشاورزان باید به راحتی و در کمترین زمان ممکن به بیمه گذاران دسترسی داشته باشند تا از اتلاف وقت و انرژی آنها در بیمه محصولات کاسته شود و با اطلاع رسانی فراگیر و گسترده کشاورزان بتوانند از محل و مکان بیمه گذاران و مدت زمان بیمه اطلاع کافی و لازم را اخذ کنند.
وی بیان کرد: این سازمان با مشارکت صدا و سیمای مرکز اردبیل و مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی برنامه های متعددی در زمینه بیمه محصولات کشاورزی تهیه و بطور مرتب پخش
می کند و امیدواریم کشاورزان از نتایج مثبت و تاثیرگذار آن بهره مند شوند.
تنوع اقلیمی ، وجود کشت و صنعت ها ، دشت های حاصلخیز ، ۱۲۰ هزار بهره بردار ، ۴٫۲ میلیون واحد دامی ، عشایر ایل سون ، سدهای ذخیره آب ، تولید چهار درصد از محصولات کشاورزی کشور ، نقش ۲۸ درصد بخش کشاورزی در تولید ناخالص و نقش ۳۸ درصدی بخش کشاورزی در جمعیت شاغل استان از جمله قابلیت های مهم کشاورزی استان اردبیل است.
استان اردبیل در تولید بسیاری از ارقام از جمله رتبه اول تولید عدس ، رتبه اول تولید کلزا ، رتبه دوم تولید سیب زمینی ، رتبه سوم تولید عسل ، رتبه پنجم تولید چغندر قند ، رتبه هفتم تولید حبوبات و رتبه هفتم تولید گندم و جو را دارد.
پارسال بیش از نیم میلیون تن محصول گندم که در تاریخ خرید این محصول بی سابقه است در کمترین زمان ممکن و با بهره گیری از حداکثر امکانات به صورت شبانه روزی خریداری شد و جایگاه استان در تولید گندم از رتبه ۱۳ به ۴ کشوری ارتقا یافت.