سیدراضی نوری در گفت وگو با خبرنگار اگری پرس، درباره علت افزایش واردات پالم در کشور گفت: پس از اظهارات وزیر بهداشت در سال های گذشته مصرف روغن پالم درصنایع لبنی ممنوع شد اما به هر حال باید توجه داشت که امراضی از قبیل بیماری های قلبی و عروقی با استفاده از روغن پالم تشدید شده و به دلیل آسیب رسانی های فراوان، استفاده از روغن پالم باید در تمام محصولات غذایی ممنوع شود.

وی در پاسخ به اختلاف های آماری درباره واردات پالم بین وزارت بهداشت و سازمان حمایت با گمرک و با اشاره به  اظهارات رئیس جمهور در مالزی مبنی بر آمدن هیأت مالزیایی به ایران برای واردات پالم گفت: در آینده ای نزدیک طرح سوال از وزرای کشاورزی و بهداشت پیرامون افزایش واردات روغن پالم و استفاده آن در مواد غذایی درمجلس شورای اسلامی صورت می گیرد.

نوری گفت:۷۵۰ هزار تن از یک و نیم میلیون تن روغن وارداتی متعلق به پالم است که باید مشخص شود در قالب چه صنایع غذایی به خورد مردم داده می شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمار گمرک گفت: طبق آمار ۶ ماهه تجارت خارجی کشور بالغ بر ۱۲۵میلیون دلار روغن پالم وارد کشور شده است که بر این اساس، در ۶ماهه نخست امسال به میزان ۱۷۹هزار تن از این روغن از طریق گمرکات به کشور وارد شده است.

وی درباره رشد واردات پالم به کشور افزود: با توجه به اینکه در ۶ماهه نخست سال ۹۴، واردات روغن پالم به کشور ۸۵هزار تن و ارزش آن ۶۵میلیون دلار بوده است، مقایسه این دو آمار نشان می دهد در مدت مشابه رشد واردات این محصول به کشور بیش از ۹۴هزار تن بوده و رشد ۱۱۰درصدی داشته است.

نوری اظهار داشت: با توجه به آمار فوق در هفته های آینده با طرح سوال از وزرا این موضوع را پیگیری می کنیم. از یک سو افزایش واردات به سلامت مردم بستگی دارد و از سوی دیگر باید تکلیف اختلاف های آماری بین وزارت بهداشت و سازمان حمایت با گمرک ایران مشخص شود. چرا که وزارت بهداشت و سازمان حمایت آمار افزایش واردات پالم که از سوی گمرک ارائه شده را قبول ندارند. بالاخره آمار کدام مجموعه صحیح  است؟

وی با تأکید بر اینکه واردات پالم خروج ارز از کشور را به همراه دارد گفت: افزایش واردات پالم به معنی افزایش منفعت جیب  عده ای خاص در زمینه پالم است.

نوری با بیان اینکه مصرف این روغن باید در امور صنعتی باشد گفت: استفاده کنندگان باید به طور دقیق آمار ارائه کنند که در این روغن در چه مواد غذایی و به چه میزان مصرف می شود تا سلامت مردم تحت الشعاع قرار نگیرد.