به گزارش اگری پرس، محمدابراهیم حسن نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۴ در پرداخت حق بیمه کشاورزان تاخیر ایجاد شد که در چند روز گذشته با تامین اعتبار، مبلغ ۱۳۵۰ میلیارد تومان پرداخت شد که ۲۵ درصد آن از محل حق بیمه و ۷۵ درصد از سوی دولت بود.

وی افزود: تمامی دستورالعمل ها برای سال زراعتی آتی به استانها ابلاغ شد و کشاورزان می توانند با مراجعه به مراکز و شرکت های خدمات بیمه کشاورزی و نیز شعبات بانک کشاورزی در سراسر کشور محصولات خود را بیمه کنند.

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی با بیان اینکه در سال زراعی آتی تغییراتی در زمینه بیمه طیور ایجاد شد و حق بیمه ها کاهش یافت، تصریح کرد: در این راستا برخی از خطراتی که مدیران می توانند از آن جلوگیری کنند از پوشش بیمه ها حذف شد تا با این اقدام بیمه ها بتوانند ضریب ریسک و حق بیمه ها را کاهش داده و بتوانند یک بیمه پایه ای برای صنعت طیور کشور با همکاری تشکل های مرغداری و معاونت تولیدات دام وزارت، شکل دهند.

وی با بیان اینکه امسال اولین بار است که بیمه طیور به سبک جدید در کشور اجرا می شود، افزود: هنوز تعداد زیادی از کشاورزان برای بیمه محصولات خود اقدام نکردند امید است در سال زراعی جدید بیمه بتواند مساعدت و حمایت جدی تری نسبت به خسارات کشاورزان، باغداران و دامداران داشته باشد.

حسن نژاد عنوان کرد: رویکرد دولت این است تا محصولات بیشتری را بتواند پوشش دهد و با خارج کردن بیمه های خرد مخاطرات جدی کشاورزان که منجر به حذف آنها می شود را در سطح بهتری پوشش دهد.

وی افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان دولت از بانک کشاورزی استقراض کرد که تقریبا برابر با  نیمی از غرامت این سال است.

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی با بیان اینکه خطرات و ریسک های بیمه هر استان با توجه به نوع  محصول متفاوت است،   گفت: تا کنون پرداخت بخشی از خسارت های سال ۱۳۹۵ در حوزه دام و طیور پرداخت شد و پیش بینی می شود امسال خسارت بیمه کشاورزی در کل کشور هزار میلیارد تومان باشد.

وی با تاکید بر اینکه همه خسارت های سال گذشته کشاورزان پرداخت شد، ادامه داد: اگر کشاورزی حق بیمه اش تضییع شده باشد یا نسبت به پرداخت غرامت معترض باشد می تواند به کمیته ویژه درباره این موضوعات اعتراض کند تا به درخواست وی پاسخ داده شود.

انتهای پیام