اجرای پروژه مشترک ایران و فائو در راستای تولید پایدار

فرامک عزیزکریمی، مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه اولین همایش ملی طرح مشترک فائو و وزارت جهاد کشاورزی گفت: این همایش با مساعدت مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور و با حضور کارشناسان زراعت و ترویج جهاد کشاورزی و فائو در راستای افزایش بهره‌وری و بالفعل‌سازی پتانسیل تولید کشاورزی دیم در مراغه ایران در حال برگزاری است. وی ادامه […]

فرامک عزیزکریمی، مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه اولین همایش ملی طرح مشترک فائو و وزارت جهاد کشاورزی گفت: این همایش با مساعدت مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور و با حضور کارشناسان زراعت و ترویج جهاد کشاورزی و فائو در راستای افزایش بهره‌وری و بالفعل‌سازی پتانسیل تولید کشاورزی دیم در مراغه ایران در حال برگزاری است.

وی ادامه داد: پروژه مشترک ایران و فائو از ابتدای سال زراعی جاری با هدف افزایش و پایداری تولید در دیمزارهای کشور در ۴ استان آذربایجان‌شرقی، اردبیل، همدان و کردستان اجرا می‌شود.

عزیرکریمی با اشاره به کاهش ۲۰ درصدی بارندگی‌ها در سال جاری بیان کرد: با وجود کاهش بارندگی‌ها، برای دستیابی به پایداری تولید می‌توان با استفاده از ارقام جدید و یافته‌های محققان داخلی و بین‌المللی سهم تولید را افزایش داد.

وی رعایت نشدن تناوب در دیمزارها را از مشکلات اساسی تولید در کشور دانست و گفت: اولویت دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی استفاده از آب باران به عنوان آب سبز و بهبود معیشت کشاورزان است.

مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی خاطرنشان کرد: در کشاورزی دیم باید سهم علوفه، دانه‌های روغنی، حبوبات و گیاهان دارویی در تناوب با غلات افزایش یابد.