به گزارش اگری پرس به نقل از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، حسن ردائی، سرپرست معاونت حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران  با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه ۱ میلیون و ۳۸ هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی این استان زیر پوشش طرح کاداستر قرار خواهد گرفت، افزود: اجرای این طرح برای امسال حدود ۱۲۴ هزار هکتار پیش بینی شده است که در صورت تأمین و تخصیص اعتبار به مرحله اجرا در می‌آید.

وی اظهار داشت: با اجرای طرح کاداستر اراضی منابع طبیعی، نقشه های این اراضی از حیث ابعاد، مساحت و موقعیت تدقیق شده و با پیوست و ضمیمه شدن اطلاعات حقوقی (توصیفی) در سامانه کاداستر جانمائی و ثبت می شود که در نهایت منتج به صدور اسناد کاداستری (تک برگی) خواهد شد.

ردائی با اشاره به اینکه تاکنون برای حدود ۹۷ درصد اراضی ملی استان تهران سند مالکیت به نام دولت صادر شده است تصریح کرد: با اجرای طرح کاداستر اسناد مأخوذه این اراضی تبدیل به اسناد تک برگی می شود.