به گزارش اگری پرس, محمد امامی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا با بیان اینکه دوره تسهیل گری کارشناسان طرح بسیج همگام با کشاورز از اهمیت خاصی برخوردار است، اظهار کرد: تسهیل گری کارشناسان با برگزاری کارگاه های متعدد در سراسر استان رقم خورده است.

وی، هدف دوره تسهیل گری را مردمی کردن طرح بسیج همگام با کشاورز دانست و گفت: تسهیل گری کارشناسان به این معنی است که وی مدیریت کشاورزی روستا را به کشاورزان آموزش می دهد تا آن ها بتوانند وارد مباحث کشاورزی شوند و از آن بهره گیرند. هدف از تسهیل گری در طرح بسیج همگام با کشاورز این است که کشاورز در مدیریت مزرعه توانمند شود و بتواند فعالیتش را به دست گیرد.

امامی خاطرنشان کرد: کشاورز در زمان حضور کارشناسان طرح، از نحوه اصولی و علمی کاشت، داشت و برداشت آگاهی می یابد و این گونه می تواند به افزایش بهره برداری در واحد سطح دست یابد.

مسئول بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی مازندران با بیان اینکه در ابتدای اجرای طرح بسیج همگام با کشاورز؛ با درخواست های معمول کشاورزان مبنی بر تامین نهاده ها مواجه می شدیم، اظهار کرد: همان کشاورزان در طرح بسیج همگام با کشاورز تبدیل به تولیدکنندگانی شدند که بیش از یک تن در هکتار افزایش تولید دارند بدون آنکه نهاده یا امکانات سخت افزاری از ما دریافت کرده باشند.

امامی افزود: طرح بسیج همگام با کشاورز در بخش برنج به پایان رسیده، جمع بندی های آن صورت گرفته شده است و در کشت پاییزه گندم و دانه های روغنی از مهرماه فعالیت را شروع کرده ایم.

وی خاطر نشان کرد: در سطح ۲۰۰ روستا، طرح بسیج همگام با کشاورز برای کاشت، داشت و برداشت گندم و دانه های روغنی آغاز شده است.

مسئول بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی مازندران تصریح کرد: طرح بسیج همگام با کشاورز در مازندران تا به الان موفقیت های خوبی را کسب کرد به طوری که تنها در شهرستان ساری ۳۵ دهیاری طی نامه ای مکتوب از عملکرد مطلوب کارشناسان طرح در تاثیر بر افزایش عملکرد اراضی شالیزاری تقدیر و بر ادامه آن تاکید کردند.