به گزارش اگری پرس به نقل از

باشگاه خبرنگاران جوان، طی سال های اخیر نابودی درختان، قاچاق چوب و جنگل خواری از معضلاتی است که بر نابودی جنگل ها سایه انداخته به طوریکه مسئولان سازمان جنگل ها و مراتع، تنفس جنگل را تنها راهکار اساسی احیای می دانند.

با اجرای طرح تنفس جنگل ضمن توقف از بهره بردای تجاری و صنعتی جنگل موضوعات مربوط به حفاظت منابع طبیعی و جنگل ها آسیب شناسی شده و برای مقابله با آنها برنامه ریزی های خواهد شد.
علی رغم آنکه درآذر ماه مدیر کل دفتر مقررات استانداردهای بازرگانی با نامه ای به سازمان توسعه تجارت واردات چوب چهارتراش گردو و نارون از آمریکا را آزاد اعلام کرد اما معاون وزیر جهاد کشاورزی این موضوع را رد می کند.
در همین راستا با خداکرم جلالی رئیس سازمان جنگل ها گفتگویی بدین شرح ترتیب داده ایم:
باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص آخرین وضعیت قرارداد شرکت های بهره برداری از جنگل های شمال توضیح دهید؟
جلالی: تا پایان سال ۱۵ قرار داد بهره برداری از ۱۴۵ هزار هکتار به اتمام می رسد، کمااینکه تا کنون ۱۰ قرار داد بهره برداری متوقف شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره وضعیت جنگل با اجرای طرح تنفس توضیح دهید؟
معاون وزیر جهاد کشاورزی:  دستورالعمل طرح توقف تجاری و صنعتی از جنگل های شمال در آبان ماه سال جاری از سوی وزیر جهاد کشاورزی صادر شد که اجرای این طرح به معنای رها کردن عرصه جنگل نیست بلکه به معنای توقف بخش های آسیب دیده است.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ وضعیت بهره برداری درختان شکسته و آسیب دیده در طرح تنفس جنگل به چه صورت خواهد بود؟
رئیس سازمان جنگل ها و مراتع : براساس مصوبه دولت در سال ۹۲ تصمیم گیری درباره درختان شکسته و آسیب دیده به وزارتخانه واگذار شده است.
گفتنی است که طی دوران استراحت جنگل بهره برداری از درختان افتاده و شسته نخواهیم داشت.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره وضعیت کارخانه های چوب بری جنگل های شمال با اجرای طرح تنفس جنگل توضیح دهید؟
جلالی: با توجه به آنکه ۱۰ درصد نیاز از منابع جنگلی، ۱۰ درصد واردات و مابقی از محل زراعت چوب و ضایعات باغی تامین می شود از این رو در دوران تنفس جنگل باید نیاز داخل از طریق واردات یا توسعه زراعت چوب تامین گردد که در راستای توسعه زراعت در برنامه ششم توسعه ۲۰ هزار هکتار به این بخش اختصاص داده ایم.
گفتنی است که با روی کارآمدن دولت یازدهم بهره برداری از جنگل های شمال ۳۴ درصد کاهش یافته است.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ آیا محدودیتی در واردات چوب از آمریکا وجود دارد؟
معاون وزیر جهاد کشاورزی: واردات چوب از آمریکا صرفه اقتصادی ندارد و تنها ممکن است مصنوعات چوبی از این کشور وارد شود چرا که گزارشی از واردات چوب از آمریکا به دست ما نرسیده است.
گفتنی است که با توجه به منابع خوب کشورهای شمالی به ویژه روسیه بهتراست که واردات از این کشور صورت گیرد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره آخرین وضعیت احیا جنگل های باستانی توضیح دهید؟
رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری: در توسعه جنگل کاری قرار است سالانه ۱۰۰ هزار هکتار با مشارکت مردم در زمینه جنگل های هیرکانی،زاگرس و خلیج فارس صورت گیرد.
گفتنی است که  بعد از انقلاب به منظور کنترل فرسایش بادی و بیابان زایی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار جنگل کاری بیابانی داشته ایم ضمن آنکه طی برنامه ای در نظر داریم سالانه ۱۰۰ هزار هکتار جنگل کاری در مناطق مرکزی و جنوبی صورت گیرد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ آیا در زمینه توسعه جنگل کاری سازمان با محدودیت منابع روبرو است؟
جلالی: با توجه به محدودیت منابع آبی  طی سال های اخیر مشارکت مردمی در زمینه گشترش جنگل کاری صورت گرفته چرا که به طور متوسط هر هکتار جنگل کاری ۲ میلیون تومان هزینه در بردارد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ درخصوص دلایل ضعف سازمان جنگل ها در بر خورد با قاچاقچیان توضیح دهید؟
معاون وزیر جهاد کشاورزی: با توجه به گستردگی عرصه جنگل و مراتع، حفاظت و صیانت از این عرصه ها کار دشواری است که به سبب محدودیت امکانات و نیروی اسنانی اولویت به جنگل های انبوه خزری، زاگرس و همچنین جنگل های غنی ارس باران و آذربایجان اختصاص داده ایم.
محدودیت نیروی انسانی تا جایی است که به ازای هر ۱۳ هزار هکتار یک نفر محافظ داریم درحالیکه این تعداد به ازای هر هکتار باید باشد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به اقدامات اساسی در جهت حفظ منابع آبی و خاکی توضیح دهید؟
رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری: در برنامه ششم توسعه انتظار می رود که با توجه به اهمیت مسئله آب و خاک حمایت بیشتری از سوی دولت صورت گیرد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ درخصوص کارکردهای جنگل به جز تامین چوب توضیح دهید؟
معاون وزیر جهاد کشاورزی: براساس آزمایشات صورت گرفته پوشش گیاهی ۴۰ برابر زمین همانند اسفنج آب را در خود جذب و به سفره های زیر زمینی انتقال می دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ هزینه های سدسازی در برابر عملیات آبخوان داری و آبخیز داری چگونه است؟
جلالی: هر هکتار جنگل هزار متر مکعب آب در خود ذخیره می نمایدو از طرفی عملیات آبخیز داری و آبخوان داری ۲۰ درصد هزینه های استحمال آب از طریق سد سازی است چرا که هزینه هر متر مکعب آب از طریق سد سازی هزار تومان و عملیات آبخوان داری ۲۰۰ تومان است.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ درخصوص تاثیرات عملیات آبخوان داری در شرایط اقلیمی کنونی توضیح دهید؟
رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری: با توجه به گرم شدن کره زمین حفظ و نگه داری آب در آبخوان ها اقتصادی تر و با محیط زیست سازگارتر است چرا که برداشت بی رویه به عنوان یک چالش عمده فرونشست و خسارات جبران ناپذیر زمین را به همراه داشته است.