رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان خوزستان گفت: ريزگردها آسيب جدي به باغ های كشاورزي خوزستان وارد كرده است.

به گزارش اگری پرس به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد كشاورزي استان خوزستان، كيخسرو چنگلوايي در نخستين نشست ملي استان‌هاي خرماخيز با بیان این مطلب افزود: استان خوزستان به دليل تنوع اقليمي و تأمين انتقال آب از نظر احداث سد و عمليات زهكشي، يكي از مهمترين قطب‌هاي كشاورزي كشور به شمار می رود.

وي گفت: سالانه ۱۴,۵ تن توليد زراعي در خوزستان انجام مي‌شود كه ۱۲ درصد از توليدات كل كشور را به خود اختصاص داده است.

رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان خوزستان با بيان اينكه خوزستان براي پنجمين سال پياپي رتبه نخست توليد گندم را به خود اختصاص داده است، یادآور شد: بر اين اساس خوزستان گندم بيش از ۱۱ميليون نفر را در كشور تأمين مي‌كند.

وي با بیان اينكه خوزستان بيشترين سطح زيركشت توليد چغندر را دارد، خاطرنشان ساخت: در دو فصل تابستان و پاييز سالانه يك ميليون و ۴۷۰ هزار هكتار در خوزستان با ۱۳۸ نوع محصول كشت مي‌شود. مجموع سطح زيركشت در خوزستان هم در بخش بارور و هم نابارور ۶۹ هزار هكتار با مجموع ۳۰۴ هزار تن بوده است.

چنگلوايي با تصريح بر اينكه باغ های خرما در خوزستان ۳۵ هزار هكتار با توليد بيش از ۱۸۵ هزار تن است، افزود: ۱۴ درصد از توليدات خرماي كشور در خوزستان تولید می شود كه پس از كرمان و سيستان و بلوچستان رتبه سوم را دارد. همچنین ۳۶هزار بهره‌بردار كار كاشت و برداشت خرما را در اين استان انجام مي‌دهند.

وي با بيان اينكه توليدات خرما بيش از ۴۰ درصد از صادرات غيرنفتي در خوزستان را به خود اختصاص داده است، گفت: امنيت اقتصادي، ايجاد شغل در شهرهاي مرزي و امكان توسعه باعث شده است كه مرغوبيت خوبي نسبت به كشت اين محصول در خوزستان صورت پذيرد.

رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان خوزستان با بیان اينكه پيش بيني شده است كه سطح باغ های خوزستان از ۶۹ هزار هكتار به ۱۱۵ هزار هكتار افزايش يابد، گفت: اميدواريم با كارشناسي هاي انجام شده ميزان توليد به ۳۴۰ هزار تن خرما افزایش یابد كه براي رسيدن به اين هدف به افزايش سطح كشت، اصلاح باغ های فرسوده و حذف نخل‌هاي فرسوده نيازمند است.

وي با اشاره به اینکه قرار بود يكي از پروژهاي شاخص در ارتباط با شبكه آبياري آبادان و خرمشهر توسط وزارت نيرو انجام شود، یادآور شد: تنها بخشي از كار انجام شد كه پس از حضور رئيس جمهور در استان شبكه آبياری اين شهرستان در دستور كار قرار گرفت كه با همكاري مؤسسه جهاد نصر اكنون در حال اجرا است.

چنگلوايي در ادامه به مشكلات باغ های خرما و كشت آن پرداخت و گفت: بيش از ۳۰ درصد از نخيلات استان كم بازده و فرسوده هستند و بخش عمده‌اي از نخيلات آبادان و خرمشهر به دليل جنگ تحميلي از بين رفت كه بايد نسبت به اين موضوع همت ويژه‌اي گماشته شود. اعتباراتي كه براي تأمين اين منابع در اختيار است، مناسب انجام اين‌كار نيست.

وي در پایان با بيان اينكه در تابستان با كمبود آب مواجه هستيم، افزود: علاوه بر كمبود آب، نبود كيفيت مناسب آب نیز مشكلات متعددي را براي باغداران به وجود آورده است؛ بويژه كه در چندسال اخير پديده ريزگردها آسيب جدي به باغ های كشاورزي خوزستان وارد ساخته است.