به گزارش اگری پرس؛

احتمالاً بجاي پاسخ به درخواست يك هفته پيش مجمع نمايندگان خوزستان و ۵۰ نمايندهِ ديگر مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور براي تشكيل فوري و اضطراري جلسهِ هيئت دولت در خوزستان، ايشان به انتخاب وزير جهاد كشاورزي بعنوان نماينده ويژه خود و آخرين تير تركش دولت براي حل بحران خوزستان،از ايشان خواسته است تا با سفر به اين استان وضعيت كانونهاي ريزگرد را بررسي كند و وزير نامبرده نيز با توجّه به وجود ۵۰۰ هزار هكتار كانونهاي بحراني ريزگرد در استان وعده داده است كه با اتحاد و همدلي دستگاههاي مربوطه، عمليات اجرائي ايجاد پوشش گياهي ۴۰ هزار هكتار از اين كانونها را كه بيشترين سهم را در انتشار ريزگردها دارند شروع كرده و بتدريج مشكلات گرد و غبار استان را حل كند و البته اين در حالي است كه با وجود وعده هاي وزير نيرو، اهواز و بسياري از نقاط خوزستان همچنان با قطعي برق و عوارض متعدّد آن همچون قطع آب و اختلال در مخابرات و مانند آن روبرو هستند.

اگرچه عدم اجابت درخواست نمايندگان مجلس از سوي رئيس جمهور براي تشكيل جلسهِ اضطراري هيئت دولت در خوزستان با توجّه به اهميت اين استان و شرايط فوق بحراني آن موجب گلايه است، و اگرچه عملكرد وزارت نيرو و ساير دستگاههاي ذيربط در بحران اخير و نقص اطلاع رساني و تناقض گوئيهاي مسئولين در اين مورد بهيچوجه پذيرفتني نيست، ليكن حضور وزير سابقاً جهادي وزارت جهاد كشاورزي در استان به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور و نگاه نامبرده براي حل مسأله ريزگردها به داخل كشور و با تكيه بر اراده و توانائيهاي داخلي مي تواند نويد بخش اين مسأله باشد كه گويا قرار است حل مشكل ريزگردها بصورت جدّي در دستور كار دولت قرار گيرد و برخلاف شيوهِ خانم ابتكار؛ بجاي فرافكني و توسّل به داعش يا سازمان ملل و توصيه به همزيستي مردم خوزستان با ريزگردها، با انجام اقداماتي در داخل كشور مشكل حل شود.

‌امّا با اين وجود آنچه كماكان موجب نگراني است و مردم را در مورد وعده هاي جديد نيز دچار ترديد مي كند اين است كه اولاً تكليف ادعاهاي رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست كه امكان حل كامل مشكل ريزگردها را در داخل به دليل منشأ خارجي آنها مردود مي دانست چه مي شود؟ و ثانياً با توجّه به گستردگي كانونهاي بحراني توليد ريزگرد و وعدهِ حل تدريجي مشكل توسط وزير و تعيين شرط اتحاد و همدلي سازمانهاي ذيربط براي انجام اين كار ، آيا اين راه حل عملي و سهل الوصول خواهد بود و چشم مصيبت ديدگان فعلي به اتمام كامل اين طرح روشن خواهد شد؟ به ويژه آنكه مردم خوزستان از عملكرد اين وزير و وزارتخانه ذيربط در اجراي طرح ۸۰۰ هزار هكتاري توسعهِ كشاورزي خوزستان مصوب سفر مقام معظّم رهبري در سال ۱۳۷۵، كه بعداً به طرح ۵۵۰ هزار هكتاري ايلام و خوزستان كاهش يافت و تا كنون به اتمام نرسيده، خاطره خوشي ندارند.