به گزارش اگری پرس،محمد ابراهیم یخکشی روز جمعه به خبرنگار ایرنا در آمل گفت : بر اساس داده های آماری و پایش آب زیرزمینی در بیش از ۴۰۰ نقطه در مازندران ، گزارش های به دست آمده حکایت از شوری و تغییر کیفیت آب در برخی از مناطق دارد.
وی اضافه کرد : در برخی نقاط استان نشست زمین به مانند مناطق کویری و خشک رخ داده است که متاسفانه خسارت آن جبران ناپذیر و غیر قابل بازگشت است.
** ضرورت بازبینی چاههای در حال بهره برداری
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران فوری ترین راه حل برای جلوگیری از پیشروی بیشتر خشکسالی زیرزمینی را کاهش برداشت از سفره ها و مقابله با هرگونه برداشت غیرمجاز دانست .
وی گفت که هم اکنون بیش از ۸۵ هزار حلقه چاه مجاز با پروانه در استان وجود دارد که در حال بازبینی نحوه فعالیت آنها هستیم .
یخکشی افزود : تاکنون حدود ۷۰ هزار حلقه چاه را بازبینی کردیم که مشخص شد از این تعداد برای تعدیل پروانه فعالیت و برداشت ۳۳ هزار حلقه امکان تعدیل و اصلاح وجود دارد.
وی ابراز امیدواری کرد که به مرور پروانه این چاهها اصلاح و میزان برداشتشان از سفره های زیرزمینی تعدیل شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران اجرای طرح های نصب کنتور هوشمند ، بستن چاههای غیرمجاز ، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی ، ایجاد و تقویت تشکل ها و ایجاد بانک اطلاعاتی از آب قابل برنامه ریزی را از دیگر راهکارهای قابل اجرا برای کنترل وضعیت آب های زیرزمینی موجود در استان برشمرد.
وی تاکید کرد : باید از موجودی آب استان حداکثر بهره وری کسب شود و نباید اجازه بدهیم کسی اضافه برداشت از سفره های زیرزمینی داشته باشد .
** مشارکت جدی مردم در حراست از آب های زیرزمینی
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران همچنین نقش مردم را در این زمینه مهم توصیف کرد و گفت : برای جلوگیری از این خسارت باید در گام اول اطلاع رسانی و فرهنگ سازی را در جامعه بخصوص میان ذینفعان جدی بگیریم .
وی افزود : در کنار اطلاع رسانی باید مشارکت مردم را با ایجاد تشکل های مختلف و مرتبط جلب کنیم تا خود مردم در مدیریت آب فعال شوند.
یخکشی اقدامات سلبی را راهکار بعدی پس از مشارکت مردم و فرهنگ سازی دانست و
گفت : آنچه که دولت را ترغیب می کند تا محور توسعه استان را بر ۲ محور کشاورزی و گردشگری پایه گذاری کند ، وجود منابع پایه از جمله آب و دریاست.
** توان ذخیره فقط ۱۰درصد آب دراستان
وی با بیان اینکه با سدهای موجود در مازندران، اکنون فقط ۱۰ درصد از منابع آب های جاری استان ذخیره می شود ، گفت : باید با تلاش مضاعف این عقب ماندگی را جبران کنیم.
او افزود : در شبکه آبیاری و آب شرب هم دچار مشکل هستیم و رودخانه ها که می تواند نعمت باشد ، تبدیل به تهدید می شود.
مدیرعامل آب منطقه ای مازندران با اشاره به وجود سدهای در حال ساخت استان از جمله سد هراز در آمل و سد گلورد در نکاء ، ابرازامیدواری کرد که با تکمیل و بهره برداری از این سدها ، شاخص برخورداری و ظرفیت ذخیره سازی آب در مازندران از ۱۰ درصد فعلی به حدود ۴۰ درصد افزایش یابد.
یخکشی با تشریح روند بارش و روان اب کشور در ۱۵ سال اخیر ، گفت: به طور متوسط در طی ۱۵ سال اخیر هم در کشور و هم در استان مازندران میزان بارش و روان آب در مقایسه با دوره شاخص ۵۰ ساله رو به کاهش است .
وی با اظهار این که تقاضا و مصرف آب در کشور و استان رو به افزایش است ، نتیجه گیری کرد : این سبب عدم تعادل بین منابع و مصارف در بخش آب شده و چالش ها و مشکلاتی را ایجاد کرده است.